All you need


Zenfrid i fiskarstugan

Vi har sett interiörer härifrån lite överallt, bl a här hos Trendenser.
Men jag var bara tvungen att lägga upp mina favoritbilder från den stillsamma stugan
i Vedbaeck utanför Köpenhamn.

Det är verkligen ett hem som som utstrålar lugn och harmoni.
Här kan man vila från alla intryck. Perfekt att ta in mitt i en hetsig arbetsvecka. Njut.

Citerar husägaren och arkitekten Jonas Bjerre-Poulsen
"– För mig är det viktigt att hemmet är en plats som inbjuder till lugn och ro. I en värld
med så mycket kommunikation och så många visuella intryck är det skönt att kunna luta sig tillbaka till en liten avgränsad värld där ögat, kroppen och sinnet kan vila. Det ska helst inte vara för många saker som pockar på uppmärksamhet. Därför gillar jag lite tidlös och anonym design som har en långlivad kvalitet i form, funktion och material. Hos mig ska det vara människorna och maten som står i fokus, inte möblerna, inredningen eller arkitekturen." 

Visst är det bara att hålla med?

We have seen the interiors, from here all over the place, including here in Trendenser.
But I just had to post my favorite pictures from the quiet cottage in Vedbaeck outside Copenhagen.
It really is a home that radiates peace and harmony. Here you can rest from all impressions.
Perfect to bring in the middle of a heated working week. Enjoy.

Quote homeowner and architect Jonas Bjerre-Poulsen

"- To me, it is important that the home is a place that invites peace and quiet. In a world with so much communication
and so many visual impression, it's nice to be able to sit back for a small limited world in which the eye, body and mind can rest. it should preferably not be too many things that demands attention. Therefore, I like some timeless and anonymous design which has a long-lasting quality in form, function and materials. with me, it should be the people and the food
is the focus, not furniture, interior design or architecture. "

Surely we can agree?

No comments:

Post a Comment