Pinspiration 2015


Pinterest är verkligen det bästa verktyget för att samla inspirationsbilder inför olika projekt och för att hitta en röd tråd i sin stil. Dessutom starkt beroendeframkallande. Hela listan på inspirerande pinnare hittar du här.

My Pinterest has been appointed one of the most inspiring among décor. Super fun!
Pinterest is really the best tool for collecting inspirational images to various projects and to find a common thread in your style. In addition, 
highly addictive. Full list on inspiring Swedish pinners can be found here.


No comments:

Post a Comment