FORMEX | Skruf

 
"When less is more"

 
En av FORMEX allra vackraste montrar. SKRUF.
Carina Seth Anderssons och Ingegerd Råmans glas visades på enkla gamla trälådor.
 
Det enkla är det vackra.
 
På bilderna syns vasen Pallo och Ponny karaffen samt glas ur serierna Balja och Bellman.
 

No comments:

Post a Comment