Love the lightÄlskar ljuset och materialvalen, kaklet, betongen och de vitmålade brädgolven.
Mer information och bilder från Sophie von Bulows fina lägenheten i Berlin, hittar du här.

Love the light and the choice of materials in Sophie von Bulow´s nice Berlin Apartment. 


Photo Aline Liefeld | Nya Rum

No comments:

Post a Comment