Colour Futures | Silent Revolution


Nordsjö presenterade sin trendbok Colour Futures i samband med lanseringen av årets kulör för 2014. 
Här hittar man fantastisk inspiration för inredning och färgsättning uppdelat i 5 olika trender med 
tillhörande färgkartor. Min favorit - Silent Revolution. 

Trenden hyllar det enkla och lågmälda formspråket och färgpaletten är alldeles underbar. Här ser man 
subtilt skiftande nyanser som skapar ett naturligt och harmoniskt intryck. Se bl a färgsättningen på den 
översta bilden, med den svaga färgskillnaden i höjd med bordsskivan. Ren perfektion!

Så till årets färg: TEAL. En mångsidig färg med mycket djup 
som passar utmärkt att matcha med naturmaterial, som på bilden nedan.


Pssst. Fler trender och Hanna Wessmans snygga styling med årets kulör visar vi i Hitta Hems fredagsinlägg...
Nordsjö presented their trend book Colour Futures in conjunction with the launch of this year's color for 2014.
Here you will find great inspiration for interior design and color scheme divided into 5 different trends with associated color maps. 
My favorite - Silent Revolution.

The trend celebrates the simple and low key design language and the color palette is absolutely gorgeous. Here we can 
see subtly shifting hues that create a natural and harmonious look. See for example coloration on the top picture, 
with the subtle color difference in height with the table top. Pure perfection!

So for this year's color: TEAL. A versatile color that is perfect to match with natural materials, as shown  above.


Pssst. More trends and Hanna Wessman's sleek styling with this year's color, we will show in Hitta Hem´s Friday post ...


No comments:

Post a Comment