Words
När allt snurrar på i fullrulle tempo är det inte lätt att befinna sig i stunden alla gånger.
Men jag ska verkligen försöka. Här och nu istället för där och då. Lite mer.

Hej fredag!


styling by me | photo Kristofer Johnsson | See Kristofer´s inspiring tumblr Images in grayscale

No comments:

Post a Comment