Relaxed décor

 
 
Tokgillar den här sköna avslappnade känslan. En personlig blandning möbler och fotoprintarna som
står lutade mot väggen. Och så de vita golven förstås som gör att ljuset flödar genom rummen.
 
I like this cool casual feel. A personal mix of furniture and the photographic prints leaning against the wall.
And so the white floors of course that lets light flow through the rooms.


Pictures Femina

No comments:

Post a Comment