NORM.

 
O M G. Another gorgeous interior by NORM Architects.
More pics over at Emmas designblogg.
 
Ja, jag har förstått att det är opraktiskt med helvita golv. Men jag dör lite varje gång.
 


Norm Architechts Zen House | photo Jonas Bjerre-Poulsen | NORM blog | Bo Bedre, via Emma with thanks!

No comments:

Post a Comment