Varm minimalism

 
Här är fler bilder från inredningen i visningslägenheten på Sjövikskajen.
 
Jag gjorde en intervju för kommande artikel i Aftonbladets lördagsbilaga om begreppet Minimalism.
Och fick då frågan om jag fått kritik för att min "stil" kan uppfattas som tråkig och färglös.
Njaee, inte direkt. Här är de flesta kommentarerna positiva och jag har väl för länge sen skrämt bort
alla som älskar mycket färg... Men är det för färglöst, trist och tråkigt? Eller känner ni som jag?
Ett lugn och en befriande känsla i ett rum med sparsmakad inredning. Själv behöver jag bara addera
en lurvig fårskinnsfäll för att mysfaktorn ska vara total. Och istället för färg väljer jag att
kombinera material som carraramarmor, betong, trä och textilier med strukturer. Det räcker så.
 
 
Here are more pictures of the interior of the show apartment at Sjovikskajen in Stockholm.

I did an interview for the upcoming article on the concept of Minimalism. And was asked if I received
criticism when my "style" can be perceived as dull and colorless. No, not directly. Here the comments are mostly
 positive and I've probably scared away anyone who loves a lot of color a long time ago ...
But it is too colorless, dull and boring? Or do you feel like I do? A calm and a liberating feeling in a room with a simple
and restrained decoration. For me it is enough to add a shaggy sheepskin in order to experience total cosiness factor.
And instead of color I choose to combine materials such as Carrara marble, concrete, wood
and textiles with structures. It is enough just like that.
 
 
Interior by me | photography Kristofer Johnsson

No comments:

Post a Comment