Creative space


Som ni kanske har märkt så är jag väldigt förtjust i arbetsplatserna som vi stylade och fotade
för Hitta hem bloggen innan jul. Jag har visat bilder från den svarta och den vita här och här tidigare.

Det var verkligen en toppenkul fotografering och ännu roligare förstås när bilderna har blivit så
uppskattade och spridits runt om bland bloggarna. Tack! Nu har vi lagt upp den sista arbetsplatsen på
Hitta hem - ni känner säkert igen den från mina sneak-peeks som jag la upp här efter fotograferingen.

 "Change is good" av Therese Sennerholt. Yey!!

Styling Pella Hedeby and Marie Ramse | Photo Kristofer Johnsson


As you may have noticed, I am very fond of the the workplaces that we styled and photographed for the
blog Hitta hem before Christmas. I have shown pictures of the black and the white styling here and here before.

It was a great fun shooting and even more fun of course when the images have become so appreciated
 and spread around among bloggers. Thank you! Now we've put up the last work on Find home - you probably
 know it from my sneak-peeks that I posted here after the shooting.

Please look in to Hitta hem and do not miss the contest where you can win one of my favorite prints,
"Change is good" by Therese Sennerholt. Yey!


No comments:

Post a Comment