Surfaces

 
Jag är besatt av ytor och strukturer. Betonggolv och väggar, rufft obehandlat eller 
sidenlent och blankpolerat, tegel med grov struktur, helmatta pudriga ytor, avskavd färg,
trägolv med patina, lurviga skinn och skrynkligt, tvättat linne.
 
I'm obsessed with surfaces and structures. Concrete floors and walls, roughed untreated or
silk smooth and polished, bricks with rough structure, full matte powdery surfaces, scraped away paint,
hardwood floors with a patina, furry skin and wrinkled, washed linen.
 
 

No comments:

Post a Comment