Light


Ljusterapi.
Jag är så glad för den vita snön och ljuset.

Och jag har precis förälskat mig i bilderna den här bloggen.

Uppdatering: Bloggen Vähän Vinoon har upphört
och Suvi Viitanen har en ny lovande blogg

Suvi sur le vif
I am so glad for the white snow outside, and the beautiful light.
And I just fell in love with the images on this blog.

Update: The blog Vähän Vinoon is finished and Suvi Viitanen has started a
new blog Suvi sur Le vif. Check it out!
Photo Suvi Viitanen | Vähän Vinooon.

No comments:

Post a Comment