Long table

                                             Love.

Ett långt bord är alla kreativa barnfamiljers rättighet.
Vårt bord är inte långt nog.
Matbordet används till allt och är ständigt belamrat med plusplus, pussel,
färgpennor, papper, spel, dator, inspirationsbilder och diverse
pågående pyssel. Vid måltiderna travas allt i en hög på ena sidan
bordet, den högen är nästan som en femte familjemedlem.

Önskar mig ett bord som de här med plats för allt.
Jag har sagt det förut - såå snyggt med ett rejält träbord
mot moderna, stilrena stolar. I like.

A long table is all creative families with children´s right.
Our table is not long enough.
The diningtable is used to everything and is constantly cluttered with plus plus,
puzzles, colored pencils, paper, games, computer, inspirational images and various
ongoing crafts. At meals vi stack everything in a pile on
one side of the table, the pile is almost like a fifth member of the family.

Wish me a table like these with room for everything.
I have sad i before - it looks great with a substantial rustic
wooden table against modern, stylish chairs. I like.

 
Pics via 16 house and photo by Hotze Eisma

No comments:

Post a Comment