Inspirerande stylingFoto: Peter Kragballe | Styling: Camilla Tange Peylecke

Älskar stylingen i dessa bilder.
Se det inspirerande hemma-hos-reporaget i sin helhet
i Elle Interiör nr 7. 

Tack till Camilla som upplyste mig om stylist och fotograf.
Vill gärna ha den informationen om den saknas i mina länkar!  Tack, tack!

Love the styling in these photos.
See the inspiring at-home story in its entirety in Elle Interior September no.7.

Thanks to Camilla who told me the stylist and photographer.
Please send information about this if it is missing in my links! Thanks!

No comments:

Post a Comment