Svårt


Mina tankar går till Stefan Livs familj och till de anhöriga till dem som
förolyckats i dagens flygkrasch i Ryssland. Så tragiskt.

My thoughts are with Stefan Liv´s family and all other relatives of those
who lost their lives in today's plane crash in Russia. How tragic.

No comments:

Post a Comment