Merci, Paris
 
 Så kommer här ytterligare ett bildflöde från Paris - med den obligatoriska Merci rapporten.
Som väntat härligt inspirerande. Inte minst den grönskande innergården vid entrén.
 
A few more pictures from Paris - of course a mandatory report from the store Merci.
Wonderfully inspiring - so even the green courtyard at the entrance.
 
 

No comments:

Post a Comment